เรียนรู้จากการทดลองของเรา

เรียนรู้จากการทดลองของเรา

บางทีพวกเราแต่ละคน ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง—และข้าพเจ้าเชื่อว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา พวกเราทุกคน—เคยประสบสถานการณ์ที่ช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจกับถ้อยคำที่อัครสาวกเปาโลเลือกเพื่อขอบคุณพระเจ้าเมื่อท่านพูดกับสมาชิกของ คริสตจักรในเมืองโครินธ์: “เพื่อน ๆ เราต้องการเตือนคุณถึงปัญหาที่เรามีในจังหวัดเอเชีย ภาระที่แบกรับเรานั้นยิ่งใหญ่และหนักมากจนเราหมดความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ เรารู้สึกว่าโทษประหารชีวิตได้ส่งต่อมาถึงเราแล้ว แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราพึ่งพาตนเอง ไม่ใช่พึ่งตนเอง แต่

พึ่งพระเจ้าผู้ทรงชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาเท่านั้น 

พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากภยันตรายอันน่าสยดสยองดังกล่าว และจะทรงช่วยเราให้รอด และเราได้ตั้งความหวังไว้ในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดอีกครั้ง” (2 โครินธ์ 1:8–10, GNT)

ในข้อเหล่านี้ เปาโลกล่าวถึงความจริงที่สำคัญมากบางประการ หนึ่งในนั้นคือการเชื่อหรือแม้แต่รับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้ป้องกันเราจากการเผชิญปัญหา การทดลอง และแม้แต่โศกนาฏกรรมที่ไร้เหตุผล ยังไงก็ตาม การได้เห็นผู้ชายอย่างพอลพูดถึงช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเขาจะไม่รอดพ้นจากความยากลำบากเหล่านี้ในชีวิต เตือนใจเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเผชิญกับวันที่ท้าทายหรือถึงจุดที่สิ้นหวัง

เราควรขอบคุณเปาโล ผู้ซึ่งหลังจากผ่านการทดสอบที่ทำให้เขาไร้พลัง สิ้นหวัง และหลงทาง ได้สะท้อนประสบการณ์ของเขาและภายใต้การดลใจของพระเจ้า ได้ทิ้งความจริงที่สำคัญบางอย่างไว้ให้เราขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนให้ประสบความสำเร็จ

เปาโลพูดจากมุมมองของประสบการณ์และความเชื่อ เมื่อเขาเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาช่วยให้เขาเรียนรู้ที่จะวางใจ ไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นพระเจ้า เหตุผลที่เขาให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากกว่าสถานการณ์เป็นเพราะพระเจ้ามีอำนาจที่จะแก้ไขแม้กระทั่งสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เราสามารถเผชิญในโลกนี้ซึ่งก็คือความตาย ถ้าความตายมีจริง พระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะปลุกเราให้ฟื้นคืนชีพ

อย่างไรก็ตาม บางทีคำกล่าวที่ทรงพลังที่สุดของเปาโลในข้อนี้ก็คือว่าพระเจ้าของเราทรงใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์และทรงแสดงพระเมตตาแก่เราในแบบที่ตอบสนองความต้องการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา ด้วยวิธีนี้ งานของพระเจ้าในเราจะเสร็จสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบ เขาช่วยเรา; เขากำลังช่วยเรา และพระองค์จะทรงช่วยกู้เรา ถวายเกียรติแด่พระเจ้า! เราไม่สามารถขออะไรมากไปกว่านี้ได้ เพราะไม่มีโปรแกรมชีวิตใดที่เหนือกว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราโดยพระคุณและเดชานุภาพของพระองค์

เปาโลพยายามบอกเราว่าผ่านการทดลองเหล่านั้น

 พระเจ้าทรงสอนเขาว่าแม้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อเราคิดว่ามันคือจุดจบ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องระลึกว่าพระองค์ทรงแสดงความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในอดีต ปลดปล่อยเราจากสถานการณ์ที่ ในเวลานั้นมีความเครียดหรือบาดแผล ในแง่นี้ เป็นการดีสำหรับคริสเตียนที่จะระลึกถึงวิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเราในอดีต เพื่อที่เราจะสามารถเผชิญกับปัจจุบันและอนาคตด้วยความเชื่อและความหวัง คำพูดที่รู้จักกันดีของเอลเลน จี. ไวท์ ผู้เขียนว่า “เมื่อฉันเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ ฉันก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจและมั่นใจในพระคริสต์ในฐานะผู้นำ เราไม่มีอะไรต้องกลัวสำหรับอนาคต เว้นแต่เราจะลืมวิธีที่พระเจ้าทรงนำเราและคำสอนของพระองค์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเรา” ( ภาพร่างของ Ellen G. White , p. 196)

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจากพระเจ้าในอดีตคือการช่วยกู้ของพระองค์จากการกล่าวโทษบาปอันน่าสะพรึงกลัว ดังที่เปาโลกล่าวไว้ในโรม 8:1 อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังทรงปลดปล่อยเราในตอนนี้และทุกๆ วันในชีวิตของเราด้วย ความสัมพันธ์ของเขากับเราคงที่ เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างของพระองค์ พระองค์จึงไม่เคยละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา ในทางตรงกันข้าม พระองค์ทรงค้ำจุนเราและโดยผ่านการจัดเตรียมของพระองค์ ทรงดำรงชีวิตและประวัติศาสตร์ของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทุกวัน พระองค์ช่วยเราเพื่อมิให้บาปครอบงำเรา (ดูโรม 6:14)

สุดท้ายนี้ อัครสาวกเปาโลสนับสนุนให้เรามองไปข้างหน้าด้วยความหวังและมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแผนการบางอย่างที่เราอาจพัฒนาขึ้นหรือความช่วยเหลือที่คนอื่นสัญญากับเรา แต่เป็นเพราะพระเจ้าของเราจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอน เราคือคนที่พระเจ้าทรงทำงานจนกว่าพระองค์จะเสร็จงานในเรา ในฟิลิปปี 1:6 เปาโลเองกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงกระทำการที่พระองค์เริ่มไว้ในเราให้สำเร็จ ผลจากคำสัญญานี้ และไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเราจะเป็นเช่นไร อนาคตของเราก็สดใส และชัยชนะของเราในพระเยซูคริสต์ก็แน่นอน

ตลอดประวัติศาสตร์ พระเจ้าทรงแสดงความสามารถในการปลดปล่อยบุตรธิดาของพระองค์จากการทดลองที่ยากที่สุด—จากเตาที่ลุกเป็นไฟ การคุกคามและการโจมตีของผู้ที่ถือว่าตนเองมีอำนาจ (ดูดาเนียล 3:17) ทุกวันนี้ เราไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจที่จะละทิ้งศรัทธาของเราในพระเจ้า ผู้ทรงปลดปล่อยเรา ปลดปล่อยเราในตอนนี้ และจะปลดปล่อยเราชั่วนิรันดร์

Credit : สล็อตเว็บตรง